เวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 2 “แนวทางแก้ไขปัญหาจำนำข้าว และการปฏิรูประบบเกษตรกรรมไทย”

วันที่: February 22, 2014 หมวดหมู่:
แหล่งที่มา: เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป - Reform Now Network

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 9.00 -16.00 ณ ตึกวชิรานุสรณ์
เวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 2
“แนวทางแก้ไขปัญหาจำนำข้าว และการปฏิรูประบบเกษตรกรรมไทย”

แนวทางการแก้ปัญหาชาวนาในระยะสั้นเพื่อให้ชาวนาที่ไม่ได้รับเงินจำนำข้าวสามารถยังชีพ และมีเงินทุนเพื่อทำการผลิตในฤดูกาลที่จะมาถึง

คุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ อดีตรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คุณประสิทธิ์ บุญเฉย นายกสมาคมชาวนาไทย

คุณประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

คุณสมศักดิ์ คุณเงิน ประธานสภาเกษตรกร จังหวัดขอนแก่น

คุณสำออย วงศ์เณร ประธานสภาเกษตรกร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คุณ ทรงพล พูลสวัสดิ์ ประธานสภาเกษตรกร จังหวัดอ่างทอง

คุณธวัชชัย ยงกิตติกุล นักวิชาการอิสระ

คุณดาลิน สิริสุวรรณกิจ ผู้ร่วมเวทีภาคประชาชน