เดชรัต สุขกำเนิด

October 30, 2013

อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์พลังงาน นโยบายสาธารณะ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ และการพัฒนาชนบท และมีความสนใจด้านการศึกษาทางเลือก สิ่งแวดล้อม และกระบวนการประชาธิปไตย

สฤณี อาชวานันทกุล

October 30, 2013

สฤณี อาชวานันทกุล นักเขียน นักแปล และกรรมการผู้จัดการ ด้านการพัฒนาความรู้ บริษัท ป่าสาละ จำกัด จบการศึกษาปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก มีประสบการณ์ทำงานในภาคการเงินกว่า 8 ปี ในฐานะวาณิชธนกรที่ธนาคารดอยช์ สาขาฮ่องกง พนักงานสินเชื่อที่ธนาคารไทยพาณิชย์ วาณิชธนกรและรองผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กรที่บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ ตำแหน่งสุดท้ายเป็นกรรมการบริหารของบริษัท ฮันเตอร์ส แอ็ดไวซอรี่ จำกัด ก่อนที่จะตัดสินใจออกมาทุ่มเทเวลาให้กับงานเขียนและงานวิจัยอย่างเต็มตัว

สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

October 30, 2013

ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(ทีดีอาร์ไอ) ผู้เชี่ยวชาญและมีความสนใจด้านการวิจัยสาขานโยบายสื่อและโทรคมนาคม นโยบายสาธารณะ นิติเศรษฐศาสตร์ (Economic analysis of laws) นโยบายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ นโยบายการวิจัยและพัฒนา นโยบายการศึกษา และนโยบายตรวจสอบแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น