เสวนา ‘2 กุมภา เดินหน้าเลือกตั้ง ร่วมเป็นเจ้าของการปฏิรูป’ โดย สมัชชาปกป้องประชาธิปไตย

วันที่: February 20, 2014 หมวดหมู่:
แหล่งที่มา: สมัชชาปกป้องประชาธิปไตย (สปป.)

วันที่ 19 มกราคม 2557

งานเสวนา ‘2 กุมภา เดินหน้าเลือกตั้ง ร่วมเป็นเจ้าของการปฏิรูป’ จัดโดย สมัชชาปกป้องประชาธิปไตย
กลุ่มสมัชชาปกป้องประชาธิปไต ได้จัดงานเสวนา ‘2 กุมภา เดินหน้าเลือกตั้ง ร่วมเป็นเจ้าของการปฏิรูป’ ณ ห้องประชุมสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เส้นทางการเมือง สู่การเลือกตั้งและการปฏิรูป
โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์,ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี, และประจักษ์ ก้องกีรติ ดำเนินรายการ พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์

เส้นทางกฎหมาย สู่การเลือกตั้งและการปฏิรูป
โดย วรเจตน์ ภาคีรัตน์ และ ปิยบุตร แสงกนกกุล