เปิด “เมนูคอร์รัปชันและการแสวงหาผลประโยชน์”

วันที่: April 11, 2014 หมวดหมู่:
แหล่งที่มา: http://tdri.or.th/research/corruption-menu/

120314 Menu Corruption_CV

ตีแผ่ 35 คดีทุจริตสุดอื้อฉาวระดับชาติ เปิดโปงร่องรอยความเสียหายอันเป็นผลพวงจากการโกงกินและการแสวงหาผลประโยชน์สารพัดรูปแบบ ตั้งแต่โครงการน้อยใหญ่ไปจนถึงอภิมหากาพย์ระดับเมกะโปรเจ็คท์ เรียงร้อยเนื้อหามาเป็นเมนูร้อนๆ เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียง ‘อินโฟกราฟิค’ รสจัดจ้าน สวยงาม เข้าใจง่าย

………………..

หนังสือ “เมนูคอร์รัปชันและการแสวงหาผลประโยชน์”

เรียบเรียงจากโครงการวิจัย “คู่มือประชาชนรู้ทันคอร์รัปชันและการแสวงหาผลประโยชน์”

โดย สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, ปกป้อง จันวิทย์, อิสร์กุล อุณหเกตุ, ศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัฒน์, กิตติพงศ์ สนธิสัมพันธ์ และสาโรช ศรีใส

สนับสนุนการวิจัยโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

อินโฟกราฟิก: เทวฤทธิ์ นาวารัตน์ บริษัท ไบรท์ไซด์ จำกัด

ที่ปรึกษาด้านอินโฟกราฟิก: ประชา สุวีรานนท์ และธนาพล อิ๋วสกุล

ผลิตเป็นหนังสือเล่มโดย สำนักพิมพ์ Way of Book

บรรณาธิการสำนักพิมพ์: อธิคม คุณาวุฒิ

บรรณาธิการเล่ม: อาทิตย์ เคนมี

บรรณาธิการศิลปกรรม: ณขวัญ ศรีอรุโณทัย

พิสูจน์อักษร: คีรีบูน วงษ์ชื่น

จัดพิมพ์และเผยแพร่: มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย), มูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่่งใสในประเทศไทย, ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย และสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า ThaiPublica.org

ดาวน์โหลดได้ที่  http://tdri.or.th/research/corruption-menu/

Download (PDF, Unknown)