Calendar of Events

Event List Calendar

March 25, 2015

25-27 มี.ค. อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างภาพยนตร์สารคดีกับผู้กำกับภาพยนตร์สารคดีมือรางวัล (รับจำนวนจำกัด)

ชื่องาน : 25-27 มี.ค. อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างภาพยนตร์สารคดีกับผู้กำกับภาพยนตร์สารคดีมือรางวัล (รับจำนวนจำกัด)

วันเวลา : วันพุธที่ 25 – 27 มีนาคม 2558

สถานที่ : หอภาพยนตร์ ถ.พุทธมณฑลสาย 5

รายละเอียด :

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) โดยสถาบันหนังไทย และเทศกาลภาพยนตร์สารคดีนานาชาติศาลายาครั้งที่ 5 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการสร้างภาพยนตร์สารคดีกับผู้กำกับภาพยนตร์สารคดีมือรางวัล Leonard Retel Helmrich

เนื้อหาการอบรมจะเป็นการบรรยายเพื่อให้เห็นวิธีการสร้างภาพยนตร์สารคดีเฉพาะตัวของ Leonard ซึ่งมีความโดดเด่นในการใช้กล้องอย่างสูง ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องเป็นผู้กำกับภาพยนตร์สารคดีที่เคยมีผลงานการทำภาพยนตร์สารคดีมาแล้ว (โดยภาพยนตร์เรื่องนั้นจะต้องมีคำบรรยายภาษาอังกฤษด้วย เผื่อสำหรับการฉายให้ Leonard แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยน) รับจำนวนจำกัดเพียง 10 ท่าน เท่านั้น

ผู้ที่สนใจสามารถดาวนโหลดใบสมัคร ได้ที่ www.bitly.com/workshopwithleonard  หรือ www.fapot.orgหรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 02-482-2013 ต่อ 110

Start: March 25, 2015
End: March 25, 2015

สัมมนา “การธนาคารที่ยั่งยืนในประเทศไทย” (Sustainable Banking Thailand)

ชื่องาน : สัมมนา “การธนาคารที่ยั่งยืนในประเทศไทย” (Sustainable Banking Thailand)

วันเวลา : วันที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 – 15.00 น.

สถานที่ : ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมฮิลตัน ซอยสุขุมวิท 24

เพิ่มเติม :

ลงทะเบียนฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ http://goo.gl/forms/zqmkoHZY5t
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/e3JBxc

รายละเอียด :

• ดร. กอบศักดิ์ ภูตระกูล ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
• สุรพล โอภาสเสถียร บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร)
• ธัญญพงศ์ ธรรมาวรานุคุปต์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
• ปริพันธ์ เอื้อวิทยา มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์
• สฤณี อาชวานันทกุล บริษัท ป่าสาละ จำกัด
ดำเนินรายการโดย จอมขวัญ หลาวเพ็ชร์
10991326_634134856732186_1696649174761027271_n
Start: March 25, 2015
End: March 25, 2015

March 24, 2015

งานชั้นครูครั้งที่ 9: เสียงในภาพยนตร์ โดย ณพวัฒน์ ลิขิตวงศ์

ชื่องาน : งานชั้นครูครั้งที่ 9: เสียงในภาพยนตร์ โดย ณพวัฒน์ ลิขิตวงศ์

วันเวลา : วันอังคารที่ ๒๔ มีนาคม ศกนี้ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

สถานที่ : โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ถ.พุทธมณฑลสาย ๕

รายละเอียด : สถาบันหนังไทย ซึ่งมีหน้าที่ในการสร้างองค์ความรู้ด้านภาพยนตร์ และสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านภาพยนตร์ จะจัดงาน ชั้นครู (Masterclass) ครั้งที่ ๙ เสียงในภาพยนตร์ โดย ณพวัฒน์ ลิขิตวงศ์ ผู้ออกแบบเสียง (Sound Designer) และ วิศวกรด้านเสียง (Sound Engineer) ที่อยู่เบื้องหลังการทำเสียงในภาพยนตร์ไทยหลากหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็น มะ หมาสี่ขาครับ, ปืนใหญ่จอมสลัด,สี่แพร่ง, ห้าแพร่ง, สิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่ารัก, กวน มึน โฮ, อุโมงค์ผาเมือง, ความรัก ความสุข ความทรงจำ, ฟ้าต่ำแผ่นดินสูง, พี่มากพระโขนง และ ฝากไว้ในกายเธอ และภาพยนตร์ต่างประเทศ อย่าง Shinjuku Incident, Eagle Path, Triple Trap, Wu Xia, The Silent War, Tai Chi Hero รวมไปถึงการอยู่เบื้องหลังการทำเสียงให้กับภาพยนตร์ผลงานของผู้กำกับระดับโลกอย่างหว่อง กา ไหว อย่างเรื่อง Ashes of Time Redux และ The Grandmaster ซึ่งทำให้เขาได้รับรางวัลจากการประกวดภาพยนตร์ของฮ่องกง

เพิ่มเติม : ผู้ที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างไร ที่ http://www.fapot.org หรือ ที่สถาบันหนังไทย โทร ๐๒-๔๘๒-๒๐๑๓ – ๑๔ ต่อ ๑๑๔

Start: March 24, 2015
End: March 24, 2015

March 19, 2015

สัมมนาประจำปี “เอเชียตะวันออกในปี 2015”

ชื่องาน : สัมมนาประจำปี “เอเชียตะวันออกในปี 2015”

วันเวลา : วันที่ 19 มีนาคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น.

สถานที่ : ห้องสัมมนากลาง สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

P001

รายละเอียด :

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00-09.30 น. พิธีเปิด
กล่าวรายงาน
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ประเสริฐสุข  ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มธ.

กล่าวต้อนรับ
– รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์  คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มธ.

กล่าวเปิด
– ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

09.30-10.15 น. ปาฐกถานำ “เอเชียตะวันออกในปี 2015”
– ศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย ศิริไกร  กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มธ.

10.15-10.30 น. รับประทานอาหารว่าง

10.30-12.15 น. “จีนในปี 2015 : เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม”
วิทยากร
– รองศาสตราจารย์ ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์ มธ.

– รองศาสตราจารย์พรชัย ตระกูลวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำปางและศูนย์พัทยา มธ.

– รองศาสตราจารย์ ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น  คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

12.15-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

13.00-14.45 น. “เกาหลีในปี 2015 : เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม”
วิทยากร
– รองศาสตราจารย์ ดร.นภดล ชาติประเสริฐ ประธานศูนย์เกาหลีศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มธ.   คณะศิลปศาสตร์ มธ.

– รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ มีโภคี คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.

– ดร.ไพบูลย์ ปีตะเสน ประธานโครงการสอนภาษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มธ.

14.45-15.00 น. รับประทานอาหารว่าง

15.00-16.30 น. “ญี่ปุ่นในปี 2015 : เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม”
วิทยากร
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ประเสริฐสุข ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มธ.

– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ์ (ยาบุชิตะ) ประธานศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มธ.

– อาจารย์ ดร. นิภาพร รัชตพัฒนากุล คณะศิลปศาสตร์ มธ.

—————————————————————-

จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ 65 ปี ศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย ศิริไกร กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอดีตผู้อำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา

https://sites.google.com/a/asia.tu.ac.th/east-asia-seminar-2015/kahndkar

Start: March 19, 2015
End: March 19, 2015

เวทีเสวนาวิชาการ “ทิศทางเสรีภาพในการชุมนุมของประเทศไทย”

ชื่องาน : เวทีเสวนาวิชาการ “ทิศทางเสรีภาพในการชุมนุมของประเทศไทย”

วันเวลา : 19 มี.ค.58 13.00-17.00 น.

สถานที่ : ห้องประชุมไพบูรณ์ วัฒนศิริธรรม สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

รายละเอียด :

ร่วมเสวนาโดย
คุณไพโรจน์ พลเพชร กรรมการปฏิรูปกฎหมาย
รองศาสตราจารย์สมชาย ปรีชาศิลปกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คุณธนพร วิจันทร์ คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
ดำเนินรายการโดย
คุณพูนสุข พูนสุขเจริญ สมาชิกสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน
11030845_821837281218105_3607909646388512497_n
Start: March 19, 2015
End: March 19, 2015

March 18, 2015

เสวนา เรื่อง “เกาะติดมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันของรัฐบาลประยุทธ์”

ชื่องาน : เสวนา เรื่อง “เกาะติดมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันของรัฐบาลประยุทธ์”

วันเวลา : วันพุธที่ 18 มีนาคม 2558 เวลา 9.00 – 13.00 น.

สถานที่ : ห้อง Ballroom II ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัล ถ.รัชดาภิเษก

เพิ่มเติม : ผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดในตอบรับลงทะเบียนได้ ที่นี่ 
และส่งใบตอบรับกลับมาที่คุณลดาพรรณ อีเมล: lad@tdri.or.th โทรสาร: 0-2718-5461-2  ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2558
(งานเสวนานี้รับจำนวนจำกัด)

Poster_Corruption-680x480

รายละเอียด :

9.00 – 9.30 น.           ลงทะเบียน

9.30 –  9.45 น.          กล่าวเปิดการเสวนา

โดย คุณวิชัย อัศรัสกร รองประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

9.45 – 11.45 น. เสวนา เรื่อง “เกาะติดมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันของรัฐบาลประยุทธ์

                            หัวข้อที่ 1 “ภาพรวมของมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน”
โดย คุณบรรยง พงษ์พานิช กรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ

หัวข้อที่ 2 สำรวจความคืบหน้าการออกมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน”
โดย คุณธิปไตร แสละวงศ์ นักวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

                            หัวข้อที่ 3 “การควบคุมอำนาจใช้ดุลยพินิจของรัฐ”
โดย ดร. มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

                            หัวข้อที่ 4 “การควบคุมการใช้เงินแผ่นดิน”
โดย คุณธนกร จ๋วงพานิช อนุกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ

                            หัวข้อที่ 5 “การควบคุมอำนาจผูกขาดในระบบเศรษฐกิจ”
โดย ดร. เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อำนวยการวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

                            หัวข้อที่ 6 “การเพิ่มต้นทุนและความเสี่ยงให้กับพฤติกรรมคอร์รัปชัน”
โดย คุณธิปไตร แสละวงศ์

ดำเนินรายการ โดย ดร. เดือนเด่น นิคมบริรักษ์

11.45 – 12.15 น.        ช่วงถาม – ตอบ

12.15 น.                  ปิดการสัมมนา

12.15 – 13.00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน

——————-

กรอบเนื้อหาของการเสวนา

ในการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติและประชาชนในวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวว่าหนึ่งในนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญคือการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  พร้อมแจกแจงประเด็นต่างๆ ที่รัฐบาลจดำเนินการตามเป้าหมายนี้  ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงระบบราชการและการให้บริการของหน่วยงานรัฐ การปรับปรุงกฎระเบียบว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือเพิ่มความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ฯลฯ

ด้วยเหตุนี้ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยและองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) จึงเห็นว่า ได้เวลาที่ภาคประชาชนและวิชาการจะต้องติดตามความคืบหน้าว่า ในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา รัฐบาลพลเอกประยุทธได้ออกมาตรการใดบ้างที่สอดคล้องกับนโยบายที่เคยประกาศไว้และข้อเสนอของภาคประชาชน

การเสวนาครั้งนี้จะเน้นติดตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันในสี่ส่วนหลัก ได้แก่

1) มาตรการในการจำกัดหรือควบคุมอำนาจในการใช้ดุลพินิจของรัฐ  เช่น ในการออกใบอนุญาตหรือตรวจสอบต่างๆ ซึ่งเป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่รัฐเรียกรับสินบน อันเป็นการเพิ่มภาระให้กับภาคเอกชนและประชาชน

2) มาตรการกำกับและควบคุมการใช้เงินแผ่นดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่รัฐบาลประกาศโครงการปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ของประเทศที่ใช้งบประมาณมูลค่ามหาศาล

3) มาตรการควบคุมการใช้อำนาจผูกขาดในระบบเศรษฐกิจ ทั้งอำนาจผูกขาดของรัฐผ่านการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ และอำนาจผูกขาดของบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ที่สร้างความร่ำรวยให้กับคนกลุ่มเล็กๆ เช่น นักการเมือง เจ้าหน้าที่รัฐ และผู้ประกอบการบางกลุ่ม แต่สร้างความเสียหายแก่ผู้บริโภคซึ่งต้องใช้สินค้าและบริการในราคาแพงแต่ด้อยคุณภาพโดยไม่มีทางเลือก

4) มาตรการเพิ่มต้นทุนและความเสี่ยงให้กับพฤติกรรมคอร์รัปชัน เช่น การปรับปรุงกฎระเบียบให้ภาคประชาชนเข้าถึงข้อมูลของรัฐได้รวดเร็วมากขึ้น การสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรอิสระว่าด้วยการตรวจสอบคอร์รัปชัน ภาคประชาชนและสื่อ และบทลงโทษที่รุนแรงมากขึ้นควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมายที่จริงจัง จะทำให้นักคอร์รัปชันตั้งคำถามว่า “คุ้มที่จะเสี่ยง” หรือไม่

 

Start: March 18, 2015
End: March 18, 2015

เสวนา-เสรี-สาธารณะ ตอน เสรีภาพในการชุมนุม / อนาธิปไตยบนท้องถนน

ชื่องาน : เสวนา-เสรี-สาธารณะ ตอน เสรีภาพในการชุมนุม / อนาธิปไตยบนท้องถนน

วันเวลา : วันพุธที่ 18 มีนาคม 2558 เวลา 13.30-15.30

สถานที่ : ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ มช.

รายละเอียด : นำเสวนาโดย อาจารย์ ดร.นัทมน คงเจริญ อาจารย์ ดร.อุษณี เอมศิรานันท์ อาจารย์นิฐิณี ทองแท้

11008480_862056603837611_3207322948084799618_n

Start: March 18, 2015
End: March 18, 2015

March 17, 2015

เสวนา โลกเปลี่ยนขั้ว กับอนาคตไทย

10411054_804549839614022_4543137288751774486_n

Start: March 17, 2015
End: March 17, 2015

งานเสวนา “สุ ส า น ข อ ง ค ว า ม สุ ข”

ชื่องาน : งานเสวนา “สุ ส า น ข อ ง ค ว า ม สุ ข”

16687032126_143d547a98_z

รายละเอียด :

โครงการประกวดเรื่องสั้น ชายคาเรื่องสั้น
ประกาศ

17 มีนาคม 2558 นี้

ชุมชนเสรีชนคนวรรณกรรมอีสาน เมืองดอกบัว อันประกอบด้วย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี l สำนักพิมพ์เขียน l ร้านหนังสือทางเลือกทรงดินสอ – ฟิลาเดลเฟีย และเครือข่ายนักเขียนโนเนมแห่งประเทศไทย

ขอเชิญชวนพี่น้องป้องปายญาติสนิทมิตรสหาย สองมือล้วงกระเป๋าสองเท้าก้าวเข้ามา ร่วมแผ้วถางเส้นทางวรรณกรรมอีสานใหม่ ร่วมเฉลิมฉลองและร่วมเป็นเกียรติในงานเปิดสุสานที่สงบเงียบเรียบร้อยที่สุดในโลก…
“สุ ส า น ข อ ง ค ว า ม สุ ข”

เชิญจิบไวน์รสเลิศ ท่ามกลางบรรยากาศอบอวลกลิ่นดอกมันปลา สุดแสนโรแมนติก

ร่วมชุมนุมนักคิดนักเขียนจากทุกภูมิภาค ครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษา และประชาชนเดินดินทั่วไป
ฟังการเสวนาวรรณกรรมจากนักเขียน นักวิชาการชื่อดัง ตั้งแต่เช้าพอผุบผู่ตลอดทั้งวันกระทั่งพระถั่งโปงแลง

ในวันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2558
ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

• ภาคเช้า 09: 30 – 12:00 น.
ณ ห้องดอกจาน 4 ชั้น 4 คณะศิลปศาสตร์
• ร่วมเสวนาวิชาการ เรื่อง “ อำนาจ (…) ในวรรณกรรม”
• ลาว คำหอม l ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ l ไอดา อรุณวงศ์
ดำเนินรายการโดย ไชยันต์ รัชชกูล

• ภาคบ่าย (13:00 – 16:00 น.)
ณ โรงละครคณะศิลปศาสตร์

เปิดตัวหนังสือ “ชายคาเรื่องสั้นลำดับที่ 05 : สุสานของความสุข”
•พบกับ
ลาว คำหอม l โชคชัย ตักโพธิ์ l มาโนช พรหมสิงห์
บินหลา สันกาลาคีรี l ภู กระดาษ l อภิริยา ยอดมาลี
ดำเนินรายการโดย ชานนท์ ไชยทองดี

ภาคค่ำ 19:00 น.เป็นต้นไป
ณ ร้านหนังสือฟิลาเดลเฟีย กับ
บินหลา สันกาลาคีรี l วรพจน์ พันธุ์พงศ์ l วิทยากร โสวัตร และคณะเขียน

หมายเหตุ
1) กรุณาเตรียมเงินถุงเงินถังมาอุดหนุน “ชายคาเรื่องสั้น ลำดับที่ 5 : สุสานของความสุข”ซึ่งจะวางจำหน่ายครั้งแรกในงานด้วย
2) งานชุมนุมนี้จะจัดต่อเนื่องไปทุกปี การพลาดในปีใดปีหนึ่ง ย่อมหมายถึงเส้นทางชีวิตที่ขาดตอนไม่ต่อเนื่อง วิญญูชนทั้งหลายจึงมิควรพลาดงานนี้ (แม้สักเสี้ยววินาที) ด้วยประการทั้งปวง

Start: March 17, 2015
End: March 17, 2015

March 16, 2015

เสวนา ทัณฑะกาลของจิตร ภูมิศักดิ์ และผู้ต้องขังการเมือง

ชื่องาน : เสวนา ทัณฑะกาลของจิตร ภูมิศักดิ์ และผู้ต้องขังการเมือง

รายละเอียด : วิทยากรโดย ดร.วิลลา วิลัยทอง ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

วันเวลา : 16 มีนาคม 2558 16.30-18.30

สถานที่ : ห้อง 240 ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เพิ่มเติม :

11042671_664457220343587_8712839501501258672_n

Start: March 16, 2015
End: March 16, 2015
iCal Import