ชีวลอกเลียน : นวัตกรรมเลียนแบบธรรมชาติ – สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์

วันที่: July 29, 2014 หมวดหมู่:
แหล่งที่มา:

ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกเป็นหนึ่งในความท้าทายที่สุดของมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 สถานการณ์การสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตทั่วโลกอยู่ในระดับที่ไม่สามารถเยียวยาให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิมได้แล้ว ในขณะที่ปัญหาโลกร้อนก็กำลังจะเข้าสู่ภาวะที่เกินขอบเขตที่ธรรมชาติจะรับไหว

มนุษย์ได้คิดค้นเทคโนโลยีต่างๆ มากมายเพื่อรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ เทคโนโลยีสาขาหนึ่งที่อาจเป็นคำตอบให้กับปัญหาที่เราเผชิญอยู่คือ ชีวลอกเลียน (biomimicry) หรือการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ โดยเลียนแบบจากสิ่งมีชีวิตและธรรมชาติรอบตัว

สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์ แห่งมูลนิธิโลกสีเขียว จะพาเราไปรู้จักกับชีวลอก ไปสำรวจว่ามนุษย์จะสามารถนำเอานวัตกรรมที่อยู่ในสิ่งมีชีวิตกว่า 9 ล้านชนิดบนโลกมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร และชีวลอกเลียนจะสามารถเป็นทางออกของปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันได้หรือไม่

สำหรับผู้ที่สนใจเรื่องชีวลอกเลียน สามารถเข้าไปค้นหานวัตกรรมเลียนแบบธรรมชาติอื่นๆ ได้ที่ http://www.asknature.org/