ความคิดสร้างสรรค์กับวิวัฒนาการตัวอักษร – อนุทิน วงศ์สรรคกร

วันที่: December 22, 2016 หมวดหมู่:
แหล่งที่มา:

นับตั้งแต่มนุษย์เริ่มมีการบันทึกด้วยตัวอักษรเป็นครั้งแรกในสมัยอารยธรรมสุเมเรียน เครื่องมือในการส่งต่อความทรงจำและความรู้ในรูปตัวอักษรก็พัฒนาเรื่อยมา เริ่มจากการใช้สิ่วกะเทาะลงไปบนหิน สู่การเขียนด้วยหมึกบนกระดาษ ไปยังการใช้เครื่องเรียงพิมพ์ซึ่งสามารถผลิตหนังสือได้จำนวนมาก จนในปัจจุบันทุกคนสามารถเขียนด้วยคอมพิวเตอร์และส่งต่อในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

แต่ความสะดวกที่มาพร้อมกับเครื่องมือสมัยใหม่เหล่านี้ กลับทำให้มนุษย์สูญเสียเอกลักษณ์ในด้านการสื่อสารอย่างหนึ่งไป นั่นก็คือลายมือ การเกิดขึ้นของ Font Menu เป็นครั้งแรกในเครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอชเปรียบได้กับการคืนลายมือให้กับมนุษย์ในยุคดิจิทัล

อนุทิน วงศ์สรรคกร แห่งบริษัท คัดสรร ดีมาก จำกัด จะพาท่านผู้ชมไปดูพัฒนาการของการสื่อสารด้วยตัวอักษร รวมถึงสำรวจว่า ในยุคที่ทุกคนสามารถเลือกฟอนต์ได้ง่ายๆ ด้วยการคลิก ความคิดสร้างสรรค์ในการเลือกใช้ฟอนต์มีความสำคัญมากเพียงใด