วิทยาศาสตร์โง่ๆ: ไขปัญหาวงการวิทยาศาสตร์ไทย – นำชัย ชีววิวรรธน์

วันที่: September 30, 2014 หมวดหมู่:
แหล่งที่มา:

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้คำนวณไว้ล่วงหน้าว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง ณ  ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ 2411 หากเรายึดถือวันนี้เป็นหมุดหมาย นั่นเท่ากับว่าวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ได้เข้ามาสู่ประเทศไทยเป็นเวลากว่า150 ปีแล้ว แต่จนปัจจุบัน วิทยาศาสตร์ก็ยังไม่สามารถลงหลักปักฐานในสังคมไทยได้อย่างมั่นคง

วงการวิทยาศาสตร์ไทยมีปัญหาในทุกระดับ ภาครัฐของไทยลงทุนในงบประมาณการวิจัยและพัฒนาคิดเป็นสัดส่วนเพียงประมาณ ร้อยละ 0.25 ของจีดีพี ภาคเอกชนไทยลงทุนในงบประมาณด้านการวิจัยน้อยมาก ส่วนคนไทยทั่วไปก็ไม่สนใจรายการวิทยาศาสตร์และเยาวชนไทยก็ไม่นิยมเลือกเรียนต่อทางด้านวิทยาศาสตร์ นี่ยังไม่นับรวมถึงปัญหาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยที่มักทำกันอย่างผิดๆ

นำชัย ชีววิวรรธน์ แห่งสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จะพาท่านผู้ชมไปสำรวจปัญหา ค้นหาสาเหตุ และมองหาทางออกให้กับวงการวิทยาศาสตร์ไทย รวมทั้งตอบคำถามว่าเราจะสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมวิทยาศาสตร์ได้อย่างไร