ประวัติศาสตร์ พัฒนาการ และนัยของทาสในศตวรรษที่ 21 – ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ

วันที่: February 4, 2015 หมวดหมู่:
แหล่งที่มา:

ทุกอารยธรรมล้วนมีทาส อารยธรรมโบราณทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นเมโสโปเตเมีย อียิปต์ โรมัน หรือแม้แต่ในโลกตะวันออก อย่างเช่นอารยธรรมขอม ล้วนเป็นสังคมทาสเต็มตัวทั้งสิ้น กล่าวคือเป็นสังคมที่ใช้แรงงานทาสเป็นหลัก และระบบการเมืองการปกครองก็ดำรงอยู่เพื่อปกป้องระบบแรงงานทาส

แต่นับตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เป็นต้นมา แม้ทาสจะยังไม่หมดไป แต่ก็ไม่เหลือสังคมใดที่อาจเรียกตัวเองว่าเป็นสังคมทาสเต็มตัวได้อีก มีเพียงประเทศเดียวเท่านั้นที่นำแรงงานทาสเข้ามาใช้ และสามารถสร้างสังคมที่ใกล้เคียงกับสังคมทาสเต็มรูปแบบได้ นั่นก็คือประเทศสหรัฐอเมริกา

ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ แห่งวิทยาลัยนานาชาติ ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะพาคุณไปรู้จักกับเรื่องราวสังคมทาสยุคใหม่ที่โด่งดังที่สุด นั่นคือระบบทาสในสหรัฐอเมริกา รวมทั้งไปหาคำตอบว่า ทาสคืออะไร ทำไมจึงต้องเป็นทาส และสำหรับศตวรรษที่ 21 คำว่า “ทาส” ยังมีความหมายอยู่หรือไม่และมีนัยอย่างไร