การตลาดเพื่อสังคม: 6 ขั้นตอนสู่สังคมที่ดีกว่า – กฤตินี ณัฐวุฒิสิทธิ์

วันที่: November 16, 2016 หมวดหมู่:
แหล่งที่มา:

การปฏิรูปเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมย่อมต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประชาชนผู้ที่เป็นตัวละครสำคัญในการปฏิรูป และถือเป็นจุดหมายปลายทางของกระบวนการปฏิรูปนั้นเอง  เพื่อให้วาระของการปฏิรูปไปถึงและได้รับความร่วมมือจากผู้คนวงกว้าง ผู้นำขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงต้องหาวิธีการเพื่อสื่อสารและส่งต่อประเด็นของตนออกสู่สาธารณะให้ได้มากที่สุด

การตลาดเพื่อสังคม หรือ social marketing คือการนำองค์ความรู้และวิธีการทางการตลาดมาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนประเด็นทางสังคม เพื่อให้แคมเปญหรือโครงการที่มีจุดมุ่มหมายทางสังคมสามารถเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย เข้าถึงสาธารณชน และบรรลุผลในการสร้างผลลัพธ์เชิงบวกให้เกิดขึ้นในโลกจริงได้

กฤตินี ณัฐวุฒิสิทธิ์ แห่งสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับการตลาดเพื่อสังคม รวมถึงแนะนำกลยุทธ์ทางการตลาด 6 ขั้นตอนที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถนำมาประยุกต์ใช้ผลักดันโครงการทางสังคมให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้