จันจิรา สมบัติพูนศิริ

วันที่: August 29, 2014 หมวดหมู่:
แหล่งที่มา:

janjira for biography

อาจารย์ประจำภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความเชี่ยวชาญในเรื่องสันติวิธีและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มีผลงานวิชาการในหัวข้อเกี่ยวกับความรุนแรงและการใช้ปฏิบัติการไร้ความรุนแรงในการจัดการความขัดแย้งหลายชิ้น รวมทั้งมีความสนใจในเรื่องการจัดการความขัดแย้งใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

วิชาที่สอน

ชุดความรู้ประชาธิปไตยและการเมืองไทย ตอน ปฏิบัติการไร้ความรุนแรง: ทางเลือกการจัดการความขัดแย้งที่ไม่ไร้น้ำยา