นำชัย ชีววิวรรธน์

วันที่: September 30, 2014 หมวดหมู่:
แหล่งที่มา:

Namchai for biography

นักวิชาการและที่ปรึกษาของสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีความเชี่ยวชาญในเรื่องเทคโนโลยีชีวภาพ มีผลงานหนังสือและบทความเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มากมาย โดยเฉพาะในสาขาชีววิทยา ปัจจุบันทำงานด้านการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับ สวทช.

วิชาที่สอน

ชุดความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตอน วิทยาศาสตร์โง่ๆ: ไขปัญหาวงการวิทยาศาสตร์ไทย