รชพร ชูช่วย

วันที่: November 26, 2014 หมวดหมู่:
แหล่งที่มา:

Rachaporn-for-biography1-750x421อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความสนใจในเรื่องบทบาทของสถาปัตยกรรมต่อวิถีชีวิตและการอยู่อาศัยของมนุษย์ รวมทั้งความรับผิดชอบที่สถาปัตยกรรมและสถาปนิกต้องมีต่อสังคม นอกจากเรื่องสถาปัตยกรรม ยังมีความสนใจในเรื่องประชาธิปไตย และออกมาให้ทัศนะเกี่ยวกับประชาธิปไตยและสิทธิต่างๆ ของพลเมืองอยู่บ่อยครั้ง

วิชาที่สอน

ชุดความรู้ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ ตอน สถาปัตยกรรมกับสังคม: ความหมายที่ซ่อนอยู่ใต้เปลือกปูน