สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์

วันที่: July 30, 2014 หมวดหมู่:
แหล่งที่มา:

Oy_thumbnail_cs55555

เลขาธิการมูลนิธิโลกสีเขียว ผู้มองเห็นภาพความสัมพันธ์ในระบบนิเวศน์ เป็นนักเชื่อมโยงความหลากหลายทางชีวภาพ และนำเอาภาษาของธรรมชาติมาสื่อสารออกสู่สังคม เป็นนักรณรงค์ที่เชื่อว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันในธรรมชาติ ผู้เชื่อว่าสิ่งแวดล้อมที่ดีจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นผู้ผลักดันแผนที่ปั่นเมือง:คู่มือเส้นทางจักรยานกรุงเทพมหานคร และงานสื่อสารสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

วิชาที่สอน

ชุดความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตอน ชีวลอกเลียน : นวัตกรรมเลียนแบบธรรมชาติ