ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ

วันที่: February 5, 2015 หมวดหมู่:
แหล่งที่มา:

Thanet for biography

ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ ศาสตราภิชาน วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มีความเชี่ยวชาญ ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา ประวัติศาสตร์การเมืองไทย ความคิดปรัชญาการเมือง โลกมุสลิม สิทธิมนุษยชน ผลิตผลงานหนังสือเชิงวิชาการออกมาหลายเล่ม อาทิเช่น กำเนิดและความเป็นมาของสิทธิมนุษยชน , บาดแผลอเมริกา  สงครามกับเสรีภาพในประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา , ความคิดการเมืองไพร่กระฎุมพีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

 

วิชาที่สอน

ชุดความรู้ประวัติศาสตร์สากล  ตอน ประวัติศาสตร์ พัฒนาการ และนัยของทาสในศตวรรษที่ 21