ข้อเสนอว่าด้วยการปรับโครงสร้างอำนาจ – เดชรัต สุขกำเนิด

วันที่: November 5, 2014 หมวดหมู่: ป้ายคำ: , ,
แหล่งที่มา:

การบรรยายเรื่อง ข้อเสนอว่าด้วยการปรับโครงสร้างอำนาจ โดย เดชรัต สุขกำเนิด อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การบรรยายนี้เป็นส่วนหนึ่งในวิชา “ธุรกิจกับสังคมไทย” หลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ลิงค์เอกสารประกอบการบรรยาย:

1. ข้อเสนอการปฏิรูปโครงสร้างอำนาจ