การปฏิรูปประชาธิปไตยไทย – ประจักษ์ ก้องกีรติ

วันที่: October 22, 2014 หมวดหมู่: ป้ายคำ: , ,
แหล่งที่มา:

การบรรยายเรื่อง การปฏิรูปประชาธิปไตยไทย โดย ประจักษ์ ก้องกีรติ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การบรรยายนี้เป็นส่วนหนึ่งในวิชา “ธุรกิจกับสังคมไทย” หลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ลิงค์เอกสารประกอบการบรรยาย:

1. ประชาธิปไตยของฉัน ของท่าน และของเธอ

2. นิทานสอนใจว่าด้วยความโง่ จน เจ็บ ของผู้เลือกตั้งชนบท : มายาคติและอคติของนักรัฐศาสตร์ไทย

3. กระสุนปืน ควันระเบิด การปะทะมวลชน และคูหาเลือกตั้ง : ความขัดแย้งและความรุนแรงในการเลือกตั้งทั่วไปวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557

4. Power point ประกอบการบรรยาย เรื่อง การปฏิรูปประชาธิปไตยในสังคมไทย