การปฏิรูประบบพลังงานไทย – เดือนเด่น นิคมบริรักษ์

วันที่: October 7, 2014 หมวดหมู่: ป้ายคำ: , , ,
แหล่งที่มา:

การบรรยายเรื่อง การปฏิรูประบบพลังงานไทย โดย เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อำนวยการด้านการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

การบรรยายนี้เป็นส่วนหนึ่งในวิชา “ธุรกิจกับสังคมไทย” หลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ลิงค์เอกสารประกอบการบรรยาย:

1. บทความ ปฏิรูปกิจการพลังงานไทย: เชื่อใครดี? (ตอนที่ 1)

2. บทความ ปฏิรูปกิจการพลังงานไทย: เชื่อใครดี? (ตอนที่ 2)

3. Power Point ประกอบการบรรยาย เรื่อง การปฏิรูประบบพลังงานไทย