การปฏิรูประบบการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ของไทย – สุเมธ องกิตติกุล

วันที่: November 26, 2014 หมวดหมู่: ป้ายคำ: , , ,
แหล่งที่มา:

การบรรยายเรื่อง การปฏิรูประบบการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ของไทย โดย สุเมธ องกิตติกุล ผู้อำนวยการวิจัยด้านนโยบายการขนส่งและโลจิสติกส์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

การบรรยายนี้เป็นส่วนหนึ่งในวิชา “ธุรกิจกับสังคมไทย” หลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ลิงค์เอกสารประกอบการบรรยาย:

1. Power point ประกอบการบรรยาย …เร็วๆนี้…