การปฏิรูประบบคุ้มครองผู้บริโภค – สารี อ๋องสมหวัง

วันที่: October 31, 2014 หมวดหมู่: ป้ายคำ: , , ,
แหล่งที่มา:

การบรรยายเรื่อง การปฏิรูประบบคุ้มครองผู้บริโภค โดย สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
การบรรยายนี้เป็นส่วนหนึ่งในวิชา “ธุรกิจกับสังคมไทย” หลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ลิงค์เอกสารประกอบการบรรยาย:

1. Power point ประกอบการบรรยาย

2. ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูประบบคุ้มครองผู้บริโภค