สู่ธุรกิจที่ยั่งยืน – สฤณี อาชวานันทกุล

วันที่: September 18, 2014 หมวดหมู่: ป้ายคำ:
แหล่งที่มา:

การบรรยายเรื่อง สู่ธุรกิจที่ยั่งยืน โดย สฤณี อาชวานันทกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ป่าสาละ จำกัด

การบรรยายนี้เป็นส่วนหนึ่งในวิชา “ธุรกิจกับสังคมไทย” หลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ลิงค์เอกสารประกอบการบรรยาย:

1. Power Point ประกอบการบรรยาย เรื่อง สู่ธุรกิจที่ยั่งยืน

2. บทความ Creating Shared Value

3. บทความ New Era of Sustainability