ธุรกิจไทยและรัฐไทยกับการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อระบบนิเวศน์ – สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์

การบรรยายเรื่อง ธุรกิจไทยและรัฐไทยกับการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อระบบนิเวศน์ โดย สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์ เลขาธิการมูลนิธิโลกสีเขียว
การบรรยายนี้เป็นส่วนหนึ่งในวิชา “ธุรกิจกับสังคมไทย” หลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ลิงค์เอกสารประกอบการบรรยาย:

1. ทำไมคนไทยต้องรีบค้านเขื่อนไซยะบุรี

2. สังคมจักรยาน สังคมประชาธิปไตย

3. Power point ประกอบการบรรยาย เรื่อง Econ-Ecol