ชุดความรู้ประวัติศาสตร์สากล

Date: February 4, 2015 Category:
Source:

ประวัติศาสตร์ไม่ได้เป็นเพียงบทบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต หากแต่ยังเต็มไปด้วยบทเรียนให้เรียนรู้ อย่างไรก็ตาม บางครั้งบทเรียนทางประวัติศาสตร์ของสังคมหนึ่งๆ ก็ไม่เพียงพอต่อการหลีกเลี่ยงหรือก้าวข้ามความขัดแย้งทีกำลังเผชิญอยู่ การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของสังคมอื่นจึงเปรียบเสมือนเป็นทางลัดในการเข้าถึงและได้มาซึ่งภูมิปัญญาโดยไม่ต้องนำเลือดเนื้อและชีวิตของผู้คนในสังคมตนเองเข้าแลก นอกจากนี้ การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของสังคมที่มีวัฒนธรรมและกฎเกณฑ์ที่แตกต่าง ยังเป็นเสมือนแว่นตาอีกอันให้เราสามารถมองสังคมตัวเองได้อย่างรอบด้านและเป็นกลางมากขึ้น ชุดความรู้ “ประวัติศาสตร์สากล” พยายามนำเสนอเรื่องราวต่างๆ ในประวัติศาสตร์โลก นำเสนอบทเรียนที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย รวมถึงสกัดเอาภูมิปัญญาจากทั่วโลกมาสร้างความพร้อมสำหรับการเดินสู่อนาคตของสังคมไทยเอง ดังคำกล่าวของ ธีโอดอร์ รูสเวลท์ อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่ว่า “ยิ่งคุณรู้เรื่องราวในอดีตมากเท่าไหร่ คุณก็จะพร้อมสำหรับอนาคตมากขึ้นเท่านั้น”

ประวัติศาสตร์ พัฒนาการ และนัยของทาสในศตวรรษที่ 21 – ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ

February 4, 2015

ทุกอารยธรรมล้วนมีทาส อารยธรรมโบราณทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นเมโสโปเตเมีย อียิปต์ โรมัน หรือแม้แต่ในโลกตะวันออก อย่างเช่นอารยธรรมขอม ล้วนเป็นสังคมทาสเต็มตัวทั้งสิ้น กล่าวคือเป็นสังคมที่ใช้แรงงานทาสเป็นหลัก และระบบการเมืองการปกครองก็ดำรงอยู่เพื่อปกป้องระบบแรงงานทาส

แต่นับตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เป็นต้นมา แม้ทาสจะยังไม่หมดไป แต่ก็ไม่เหลือสังคมใดที่อาจเรียกตัวเองว่าเป็นสังคมทาสเต็มตัวได้อีก มีเพียงประเทศเดียวเท่านั้นที่นำแรงงานทาสเข้ามาใช้ และสามารถสร้างสังคมที่ใกล้เคียงกับสังคมทาสเต็มรูปแบบได้ นั่นก็คือประเทศสหรัฐอเมริกา

ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ แห่งวิทยาลัยนานาชาติ ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะพาคุณไปรู้จักกับเรื่องราวสังคมทาสยุคใหม่ที่โด่งดังที่สุด นั่นคือระบบทาสในสหรัฐอเมริกา รวมทั้งไปหาคำตอบว่า ทาสคืออะไร ทำไมจึงต้องเป็นทาส และสำหรับศตวรรษที่ 21 คำว่า “ทาส” ยังมีความหมายอยู่หรือไม่และมีนัยอย่างไร