อนุทิน วงศ์สรรคกร

December 22, 2016

นักออกแบบตัวอักษร (font) เบอร์ต้นๆ ของประเทศไทย แห่งบริษัท คัดสรร ดีมาก จำกัด แบบตัวอักษรของคุณอนุทินได้รับการเอาไปใช้ในนิตยสารและบริษัทใหญ่ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น เอไอเอส ดีแทค เทสโก้ โลตัส เป็นต้น นอกจากนี้คุณอนุทินยังเคยเป็นคอลัมน์นิสต์ให้กับนิตยสารหลายฉบับ เช่น อิมเมจ ดีเอ็นเอ และอาร์ตโฟร์ดี งานออกแบบของคุณอนุทินยังเคยได้รับรางวัลจากสมาคมผู้กำกับอักขระศิลป์นิวยอร์กด้วย

อาจวรงค์ จันทมาศ

December 17, 2016

นักเขียนและนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ และสุดยอดแฟนพันธุ์แท้นักวิทยาศาสตร์โลกปี 2555 มีผลงานหนังสือมากมาย ทั้งแนวสารคดีและนวนิยายที่เขียนในนามปากกา Mister Tompkin ผลงานที่เป็นที่รู้จักเช่น เครื่องปรุงจักรวาล, ดอกไม้ไฟในเอกภาพ, 60 DeScience, จริงตนาการ, เรื่องลึกลับธรรมดา, ฯลฯ นอกจากนี้ยังเคยจัดรายการพอดแคสต์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์รอบตัวชื่อ WitCast ร่วมกับแทนไท ประเสริฐกุล

กฤตินี ณัฐวุฒิสิทธิ์

December 17, 2016

รศ.ดร. กฤตินี ณัฐวุฒิสิทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับทุนอานันทมหิดลไปศึกษาต่อจนจบปริญญาเอกด้านการตลาดจาก Kellogg School of Business ประเทศสหรัฐอเมริกา มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการนำกลยุทธ์การตลาดไปประยุกต์ใช้กับประเด็นทางสังคม นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาให้กับทั้งองค์กรภาคเอกชนและภาครัฐ เช่น ธนาคารกสิกรไทย เครือปูนซิเมนต์ไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ

February 5, 2015

ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ ศาสตราภิชาน วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มีความเชี่ยวชาญ ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา ประวัติศาสตร์การเมืองไทย ความคิดปรัชญาการเมือง โลกมุสลิม สิทธิมนุษยชน ผลิตผลงานหนังสือเชิงวิชาการออกมาหลายเล่ม อาทิเช่น กำเนิดและความเป็นมาของสิทธิมนุษยชน , บาดแผลอเมริกา  สงครามกับเสรีภาพในประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา , ความคิดการเมืองไพร่กระฎุมพีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์  

รชพร ชูช่วย

November 26, 2014

อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความสนใจในเรื่องบทบาทของสถาปัตยกรรมต่อวิถีชีวิตและการอยู่อาศัยของมนุษย์ รวมทั้งความรับผิดชอบที่สถาปัตยกรรมและสถาปนิกต้องมีต่อสังคม นอกจากเรื่องสถาปัตยกรรม ยังมีความสนใจในเรื่องประชาธิปไตย และออกมาให้ทัศนะเกี่ยวกับประชาธิปไตยและสิทธิต่างๆ ของพลเมืองอยู่บ่อยครั้ง

นำชัย ชีววิวรรธน์

September 30, 2014

นักวิชาการและที่ปรึกษาของสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีความเชี่ยวชาญในเรื่องเทคโนโลยีชีวภาพ มีผลงานหนังสือและบทความเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มากมาย โดยเฉพาะในสาขาชีววิทยา ปัจจุบันทำงานด้านการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับ สวทช.

จันจิรา สมบัติพูนศิริ

August 29, 2014

อาจารย์ประจำภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความเชี่ยวชาญในเรื่องสันติวิธีและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มีผลงานวิชาการในหัวข้อเกี่ยวกับความรุนแรงและการใช้ปฏิบัติการไร้ความรุนแรงในการจัดการความขัดแย้งหลายชิ้น รวมทั้งมีความสนใจในเรื่องการจัดการความขัดแย้งใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์

July 30, 2014

เลขาธิการมูลนิธิโลกสีเขียว ผู้มองเห็นภาพความสัมพันธ์ในระบบนิเวศน์ เป็นนักเชื่อมโยงความหลากหลายทางชีวภาพ และนำเอาภาษาของธรรมชาติมาสื่อสารออกสู่สังคม เป็นนักรณรงค์ที่เชื่อว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันในธรรมชาติ ผู้เชื่อว่าสิ่งแวดล้อมที่ดีจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นผู้ผลักดันแผนที่ปั่นเมือง:คู่มือเส้นทางจักรยานกรุงเทพมหานคร และงานสื่อสารสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

ประจักษ์ ก้องกีรติ

June 23, 2014

อาจารย์ประจำภาควิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นักวิชาการผู้โด่งดังมาจากวิทยานิพนธ์ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในหัวข้อ “ก่อนจะถึง ๑๔ ตุลา : ความเคลื่อนไหวทางการเมืองวัฒนธรรมของนักศึกษาและปัญญาชนภายใต้ระบอบเผด็จการ” วิทยานิพนธ์หัวข้อนี้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น และรางวัลโตโยต้า อวอร์ด (TIF Award สาขาสังคมศาสตร์) จนถูกนำมาตีพิมพ์เป็นหนังสืองานวิชาการที่ขายดิบขายดี ในชื่อ “และแล้วความเคลื่อนไหวก็ปรากฏ”

บรรยง พงษ์พานิช

June 23, 2014

ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ผู้คร่ำหวอดอยู่ในวงการการเงินการธนาคารมากว่า 30 ปี มีความเชี่ยวชาญในด้านการเงินการธนาคาร การปฏิรูปตลาดทุน การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ ทั้งยังมีความสนใจในปัญหาคอร์รัปชันอย่างยิ่ง และได้เขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องคอร์รัปชันไว้มากมาย ในนามปากกา “หางกระดิกหมา”